Vybraný jazyk
Čeština English Deutsche Polish

Právě se nacházíte: / Služby / TVÁŘECÍ STROJE A NÁSTROJE

TVÁŘECÍ STROJE A NÁSTROJE

Tvářecí stroje a nástroje: 

Tváření je nedestruktivní  technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnost, ale nesmí být překročena mez pevnosti.

Tváření dělíme:

Podle charakteru tvářících sil:

 • Působením statických sil například válcování
 • Působení rázy například kování

Podle teploty:

 • Tváření za tepla – probíhá při teplotách vyšších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu
 • Tváření za studena – probíhá při teplotách nižších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu

Podle geometrických charakteristik:

 • Plošné tváření – tvářecí proces je bez změny tloušťky (vytváření prostorového předmětu z rovinného) – tvarování plechu jako je hluboké tažení, lisování, ohýbání, stříhání,…
 • Objemové tváření – tvářecí proces je ve všech směrech objemu materiálu (kování, válcování, lisování, ražení, protlačování, tažení,…)

Odvíječe svitků

Více informací

Rovnačky pásů a plechů

Více informací

Podavače

Více informací

Zakružovačky profilů, trubek a plechu

Zakružovačky profilů

 • ruční
 • s motorickým pohonem a ručním stavěním válce
 • s motorickým pohonem a hydraulickým válcem
 • speciální dle požadavků zákazníka

Zakružovačky plechů

 • univerzální ruční zakružovačka

Více informací

Ohýbačka plechů

 • univerzální ruční ohýbačka plechů

Více informací

Ohýbačky profilů a trubek

 • ruční ohýbačky
 • CNC ohýbačky profilů a trubek

Podélné dělící linky

Slouží přesnému rozdělení širokého svitku na požadovaný počet a šíři svitku. Dělící linky se zpravidla skládají z odvíjedla, kotoučových nůžek, zařízení pro namotávání ořezů s bubnovými navijáky nebo šrotovacím zařízením, separačním zařízením a navíjedlem. Některé dělící linky mají vloženou rovnačku a příčné dělení.

Zabýváme se:

 • výstavba dělících linek
 • modernizace dělících linek
 • nože pro dělící linky

Převíjecí linky a akumulátory pásů

Pokud chceme ještě více zefektivnit výrobu, je nutno vstupní materiál akumulovat pomocí různých zařízení a tím snížit výrobní prostoje a technologický od­pad.

Jednou z takových variant je převíjecí zařízení.

Je to linka na níž se přemotávají svitky a na větší a spojují se svařením. Takto přemotaný svitek se ve speciálním stojanu převeze na výrobní linku.

Další z variant je akumulátor pásu, který většinou bývá už součástí linky. Na rozdíl od převíjecího zařízení, kdy je nutno linku při každé změně kola linku zastavit a napojit má akumulátor tu výhodu, že linku nezastavujeme a pás napojujeme za chodu. Jeho nevýhodou je ale pro změnu velký zástavbový prostor.

Manipulace se svitky

 • ukladače na svitky
 • obraceče svitků
 • zdvihací zařízení a přípravky

Při výrobě je důležité, aby nevznikaly zbytečné prostoje, proto se využívá prostředků k snížení těchto časů.

U výrobních linek jsou často vybudovány ukladače (zásobníky) na svitky, které jednak slouží k bezpečnému uložení svitků, ale také umožňuji rychlé navázaní výroby. Poblíž ukladačů jsou většinou vybudována manipulační zařízení jako jsou pomocné jeřáby, otočná ramena,…

Často různí výrobci dodávají svitky v různých polohách, často odvislých od velikosti svitků. Pro tyto případy je dobré využít některé z řešení pomocí obraceče svitku, jenž nám pomůže bezpečně umístit svitek do požadované polohy.

Tvářecí nástroje

Na základě výkresu a nebo Vámi dodaného vzorku Vám navrhneme a vyrobíme požadovaný nástroj.
Napište nám

Máte zájem o naše výrobky či služby? Napište nám.

Vážení zákazníci, informujeme Vás v souladu s nařízením EU,
že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány
ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.